Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Rezumat proiect

 

Rezumat etapa I

 

Rezumat etapa II

 

Obiectivele proiectului

 

Rezultate estimate

 

Durata proiectului

 

Bugetul proiectului

 

Lucrari publicate etapa I

 

Lucrari publicate etapa II

 

Echipamente

 

Institutia coordonatoare

 

Componenta consortiului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

 

 

 

Componenta consortiului

 

Organizatiile Partenere in proiect

 

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei in proiect

(Coordonator/partener)

Universitatea Babeş-Bolyai

UBB

UNI

CO

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare

INCDTIM

INCD

P1

 

Coordonator

 

CO - UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, cu sediul īn Cluj-Napoca, str M. Kogălniceanu nr. 1, Cod postal 400084, tel: 0264-405300, fax: 0264-591906, e-mail: cercetare@ubbcluj.ro, īnregistrată la Registrul Comerţului nr.-, cod fiscal 4305849, cont bancar IBAN: RO75TREZ21620F332000XXXX, Trezoreria Cluj Napoca, reprezentată prin RECTOR Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel POP, Director economic Ec. Istvan PUSOK şi Responsabil de proiect CSIII Dr. Ing. Liana-Codruta SAROŞI, tel. 0364-405972, Fax: 0364-405972, email: codruta.sarosi@gmail.com

 

Partener

 

P1 - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, cu sediul īn Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 65-103, Cod 400293, tel: +40 264 58 40 37, fax: +40 264 42 00 42, e-mail: itim@itim-cj.ro, īnregistrată la Registrul Comerţului nr. J12/773/2000, cod fiscal 13221445, cont bancar IBAN: RO74TREZ2165069XXX009829, Trezoreria CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin DIRECTOR Dr. Ing. Adrian BOT, Director economic Dr. Nicoară Felicia Diana şi Director de proiect Dr. Stela Maria Pruneanu, tel. 0264584037, Fax: 0264420042, email: stela.pruneanu@itim-cj.ro