Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Rezumat proiect

 

Rezumat etapa I

 

Obiectivele proiectului

 

Rezultate estimate

 

Durata proiectului

 

Bugetul proiectului

 

Lucrari publicate etapa I

 

Echipamente

 

Institutia coordonatoare

 

Componenta consortiului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

 

 

 

Componenta consortiului

 

Organizatiile Partenere in proiect

 

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei in proiect

(Coordonator/partener)

Universitatea Babeş-Bolyai

UBB

UNI

CO

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare

INCDTIM

INCD

P1

 

Coordonator

 

CO - UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, cu sediul īn Cluj-Napoca, str M. Kogălniceanu nr. 1, Cod postal 400084, tel: 0264-405300, fax: 0264-591906, e-mail: cercetare@ubbcluj.ro, īnregistrată la Registrul Comerţului nr.-, cod fiscal 4305849, cont bancar IBAN: RO75TREZ21620F332000XXXX, Trezoreria Cluj Napoca, reprezentată prin RECTOR Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel POP, Director economic Ec. Istvan PUSOK şi Responsabil de proiect CSIII Dr. Ing. Liana-Codruta SAROŞI, tel. 0364-405972, Fax: 0364-405972, email: codruta.sarosi@gmail.com

 

Partener

 

P1 - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, cu sediul īn Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 65-103, Cod 400293, tel: +40 264 58 40 37, fax: +40 264 42 00 42, e-mail: itim@itim-cj.ro, īnregistrată la Registrul Comerţului nr. J12/773/2000, cod fiscal 13221445, cont bancar IBAN: RO74TREZ2165069XXX009829, Trezoreria CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin DIRECTOR Dr. Ing. Adrian BOT, Director economic Dr. Nicoară Felicia Diana şi Director de proiect Dr. Stela Maria Pruneanu, tel. 0264584037, Fax: 0264420042, email: stela.pruneanu@itim-cj.ro