Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Rezumat proiect

 

Rezumat etapa I

 

Rezumat etapa II

 

Obiectivele proiectului

 

Rezultate estimate

 

Durata proiectului

 

Bugetul proiectului

 

Lucrari publicate etapa I

 

Lucrari publicate etapa II

 

Echipamente

 

Institutia coordonatoare

 

Componenta consortiului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

 

 

Rezultate estimate

 

Realizarea proiectului presupune:

 

1. Elaborarea unui nou ciment antibacterian cu grafene utilizat Ón cimentarea coroanelor dentare, inlay, onlay şi braketuri ortodontice;

 

2. Pregatirea si testarea cimenturilor antibacteriene cu grafene, utilizand diverse metode. Aceasta implică un număr mare de cercetări complexe privind: sinteza de noi nano-umpluturi; formularea de noi compozitii de cimentare; caracterizarea fizico-chimica, mecanica, adeziunea si investigarea relatiilor structură dentara-proprietatati antibacteriene/adezive a cimenturilor; determinarea activităţii antibacteriene a cimentului cu grafene prin teste de citotoxicitate de deteriminarea a viabilitatii celulare si analize chimico-toxicologice corespunzatoare normelor internationale in vigoare;

 

3. Dezvoltarea tehnologiei de laborator privind obtinerea unui nou ciment cu grafene cu proprietati adezive si antibacteriene superioare destinat lipirii coroanelor dentare, inlay, onlay şi braketuri ortodontice.

 

 

The project involves

 

1. Development of new antibacterial cements with graphene used in the cementing of dental crowns, inlays, onlay and orthodontic brackets;

 

2. Preparation and testing of antibacterial cements with graphene using different methods. It involves a large number of complex research concerning: the synthesis of new nanofillers; formulation of new luting compositions; physico-chemical, mechanical, dental adhesion and investigations of the relation between adhesion at the tooth structure/antibacterial properties of luting cements; determination of the antibacterial activity of the graphene cement by cytotoxicity assays for cell viability determination and chemical-toxicological analyzes according to international norms in force;

 

3. The development of laboratory technology for getting a new cement with graphene with superior adhesive and antibacterial properties, used for luting of dental crowns, inlays, onlays and orthodontic brakets.