Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Rezumat proiect

 

Obiectivele proiectului

 

Rezultate estimate

 

Durata proiectului

 

Bugetul proiectului

 

Institutia coordonatoare

 

Componenta consortiului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

 

 

 

 

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII

 

 

 

Program: P2 - Cresterea competitivitătii economiei romānesti prin CDI

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Proiect Experimental Demonstrativ (PED)