Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI MATERIALE DE CIMENTARE CU GRAFENE UTILIZATE IN STOMATOLOGIE

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Rezumat proiect

 

Rezumat etapa I

 

Rezumat etapa II

 

Obiectivele proiectului

 

Rezultate estimate

 

Durata proiectului

 

Bugetul proiectului

 

Lucrari publicate etapa I

 

Lucrari publicate etapa II

 

Echipamente

 

Institutia coordonatoare

 

Componenta consortiului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

 

 

 

 

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII

 

 

 

Program: P2 - Cresterea competitivitătii economiei romānesti prin CDI

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Proiect Experimental Demonstrativ (PED)